Firma

Genelitik Ltd. firmą biotechnologiczną wykonującą zindywidualizowane usługi genetyczne na szeroką skalę. Zakres produktów Genelitik jest reprezentowany przez markę LifeGenetics i składa się z usług pomagających osobom dokonać optymalnych żywieniowych i lifestylowych wyborów, aby zapobiec możliwym chorobom i osiągnąć dobre samopoczucie oparte na ich osobistej informacji genetycznej.

Sieć partnerska LifeGenetics skłąda się z kilku firm. Między innymi jesteśmy związani pomyślną współpracą z takimi firmami jak Neocelica, pierwszym bankiem komórek macierzystych na Słowenii, Medis i znakiem towarowym Ekolostrum, Omega, która specjalizuje się w obszarze analizy chemicznej i molekularnej biologii i wielu innych.

Genelitik otrzymał wiele nagród od ekspertów w tym polu jak i w różnych konkursach innowacji i przedsiębiorstw.

 

Dystrybutor na Polskę

Wyłącznym dystrybutorem na Polskę jest firma Instytut Sportu i Nauki Bartosz Malak, ul. Droga Dębińska 3A, Poznań 61-555, opierająca się na ponad 10-letnim doświadczeniu z zakresu profesjonalnej dietetyki.

 

 

Misja

Połączenie wiedzy z dziedziny biotechnologii i genetyki uwożliwia nam poznawanie jądra komórki ludzkiej, gdzie przechowywane są informacje, które mogą być użyte z korzyścią dla ludzi. Zaawansowane monitorowanie badań i innowacji pozwala nam osiągnąć naszą główną ideę stworzenia zaleceń dla zdrowszego życia i lepszego samopoczucia.

Wizja

Naszą wizją jest zostanie liderem rynku w dziedzinie zapobiegania i zdrowego stylu życia. Osiągniemy to poprzez oferowanie kompleksowego zakresu usług skierowanych na poznanie genetycznego podłoża ludzi polepszając ich nawyki żywieniowe i styl życia.

 

Wartości

Ekspertyza
Zapewniamy profesjonalne podejście do pracy i współpracujemy z najlepszymi ekspertami z dziedziny nutrigenomiki.

Jakość 
Zmierzamy do doskonałości zarówno w naszych usługach jaki i zadowolenia klientów.

Innowacje
Nasze usługi są rozwijane w wysoce innowacyjnym stopniu poprzez monitorowanie globalnych trendów i aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań.

Etyka
Deklarujemy, że działamy etycznie i wrażliwie projektując nasze usługi i formułując indywidualne zalecenia.

 

Troska o pracowników

“Pracownicy dostają możłiwość rozwoju zawodowego i osobistego.”

Zadowoleni pracownicy są kluczowym czynnikiem zabezpieczenia dobrego i udanego biznesu. Wierzymy, że inwestowanie w wiedzę i rozwój naszych pracowników dodaje wartości naszej firmie, ponieważ oni są tymi, którzy przyśpieszają długotrwały wzrost biznesu i marki.

Zapewniamy dla jawnego przepływu informacji, edukacji i ogólnego dobrego samopoczucia naszych pracowników. Stworzyliśmy kulturę organizacji, która zapewnia inicjatywę i innowacje pracowników i pozwala im współtworzyć markę LifeGenetics.

Razem z pracownikami utrzymujemy efektywne i odpowiedzialne środowisko, które wspiera pracę grupową i nagradza odnoszące sukcesy jednostki.

Wierzymy w Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Równe możliwości są dane ludziom niezależnie od ich płci, koloru, wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności, religii, przekonań politycznych, przynależności do związków zawodowych, pochodzenia narodowego lub społecznego, statusu rodzinnego, majątkowego, orientacji seksualnej i innych osobistych okoliczności.

Zapewniamy pracownikom bezpieczne środowisko pracy.

 

Ochrona środowiska

“Oszczędzamy energię, powtórnie przetwarzamy odpady i edukujemy”

Jesteśmy świadomi, że aktualny stan środowiska jest wynikiem i konsekwencją wielkiego ucisku na środowisko, który jest odbiciem aktywności człowieka. Dążymy do ustanowienia etyki pracy, która będzie się przyczyniała do ochrony środowiska tak bardzo jak to możliwe.

Naszym głównymi celami w dziedzinie ochrony środowiska są:

  • ekonomiczne używanie energii, surowców i zasobów naturalnych;
  • powtórne przetwarzanie odpadów i ograniczenie odpadów;
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiskowym;
  • zamiana substancji niebezpiecznych mniej niebezpiecznymi;
  • edukacja pracowników w dziedzinie osobistego wpływu na ograniczenie zanieczyszczeń środowiskowych.

 

Stanowiska pracy

Jesteśmy szybko rozwijającą się i ambitną firmą.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i możliwości.

Zawsze szukamy ludzi, którzy rozumieją przyszłość usług genetycznych.

Witamy wszystkich, którzy mają wiedzę i pragnienie pracy w dziedzinie genetyki, odżywiania, tworzenia stron internetowych, informatyki, marketingu i biznesu.

Twoja aplikacja razem z CV, oświadczeniem o preferowanym stanowisku i listem motywacyjnym powinna być wysłana na następujący adres e-mail: kontakt@dietadlazdrowia.com.

Aktualne prace

* obecnie nie poszukujemy żadnych nowych członków zespołu.

Jeśli chciałbyś się zarejestrować w naszej bazie danych kandydatów, wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres kontakt@dietadlazdrowia z podpisem: “Rejestracja w bazie danych kandydatów” i nazwą preferowanego stanowiska pracy.

Jeśli chcesz zostać naszym dietetykiem, napisz do nas maila na adres kontakt@dietadlazdrowia.

Our website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
×