Zespół ekspertów

Bycie na bieżąco z badaniami międzynarodowymi

Usługi LifeGenetics są zaawansowane, niezawodne, dokładne i łatwe w obsłudze. Będziesz pod opieką  zespołu wysoko wykwalifikowanych i międzynarodowo uznanych ekspertów w dziedzinie genetyki, biochemii, medycyny, nauk farmaceutycznych i żywienia, który w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi, biorą pod uwagę tylko najbardziej niezawodne i statystycznie istotne wyniki badań, które zostały opublikowane w popularnych, międzynarodowych publikacjach naukowych.

Zespół uznanych ekspertów

Polepszanie usług LifeGenetics wymaga ciągłego rozwoju i śledzenia odpowiednich badań. Nasz doświadczony zespół ekspertów w dziedzinie genetyki, biochemii, medycyny, nauk farmaceutycznych i żywienia zapewni jakość obsługi i niezawodność. Nasi koledzy i konsultanci są uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach:

Dr Mateja Bedenčič, szef działu badań i rozwoju LifeGenetics

Mateja jest biologiem z wielką pasją do genetyki. W 2005 roku ukończyła etologię na Wydziale Biologii, Katedrze Biotechnologii w Lublanie. Swoje badania kontynuowała pracują jako badacz w Klinice Angiologii w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Lublanie, gdzie pracowała w laboratorium  hemostazy koncentrując się na genetyce chorób naczyniowych i farmakogenetyce. Doskonaliła swoją wiedzę na Uniwersytecie w Ferrarze we Włoszech, gdzie brała udział w pracach badawczych w Laboratorium Biochemii i Biologii Molekularnej. W 2010 roku na Wydziale Lekarskim w Lublanie z powodzeniem zaprezentowała swoją pracę doktorską w dziedzinie biologii molekularnej i biochemii.

Jej praca w LifeGenetics koncentruje się na nutragenomice, nutrigenetyce, genetyce złożonych chorób z wieloczynnikowym, poligenetycznym trybem dziedziczenia i genetyce sportu. Jest odpowiedzialna za rozwój i doskonalenie usług nutrigenomicznych i wsparcie techniczne dla partnerów i klientów. Jej wielkim pragnieniem jest, aby upowszechnić genetykę wśród ludzi, także za pomocą warsztatów i wykładów na całym świecie.

 

Prof. dr Marjan Simčič, Wydział Biotechnologiczny, Uniwersytet w Lublanie

Urodził się w Postojnie (Słowenia) w 1960. Zdobył swój pierwszy tytuł doktora w dziedzinie żywienia na Wydziale Biotechnologii w Lublanie, a drugi doktorat w dziedzinie biotechnologii żywienia na Uniwersytecie w Udine.

Zrobił specjalizacje w następujących instytucjach: Centrum Technologii Pozbiorowej w Bolonii, Wydziale Nauk o Żywności i Technologii w Udine, Zakładzie Technologii Żywności i Nauk Żywieniowych w Holandii.

Jest wykładowcą studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Biotechnologii w Lublanie. Aktywnie współpracuje w badaniach i rozwoju produktów żywieniowych i jest członkiem Słoweńskiego Towarzystwa Żywieniowego i Włoskiego Stowarzyszenia Technologii Żywności.

 

Prof. dr Miodrag Stojković, Centrum Badawcze Księcia Felipe 

Urodził się w Leskovacu (Serbia) w 1964 roku posiada tytuł doktora Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium. Po badaniach badał komórki macierzyste pochodzenia zwierzęcego. Podążył za swoim pragnieniem badania ludzkich komórek macierzystych i przeniósł się do Anglii. Tam dołączył do Instytutu Genetyki Człowieka, Instytutu Płodności na Uniwersytecie w Newcastle. Jako pierwszy obywatel Europy wkrótce sklonował komórki ludzkiego zarodka i stał się zastępcą dyrektora Centrum Biologii Komórek Macierzystych i Genetyki Rozwoju.

Od 2006 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora i kierownika Laboratorium Reprogramowania Komórkowego w Centrum Badawczym Księcia Felipe w Walencji w Hiszpanii.

 

Dr Nataša Toplak, Omega Ltd.

Urodziła się w Mariborze (Słowenia) w 1974 roku. Posiada tytuł doktora w interdyscyplinarnej dziedzinie Wydziału Biotechnologii w Lublanie. Jest zatrudniona w Omega Ltd., gdzie pracuje jako ekspert i wspiera użytkowników nowoczesnych metod molekularnych. Aktywnie uczestniczy w projektach w zakresie agronomii, mikrobiologii i optymalizacji i rozwoju nowych technik molekularnych.

 

 

 

Dr Polonca Štefanič

Urodziła się w Lublanie (Słowenia) w 1979 roku. Ukończyła technologię żywienia. Posiada tytuł doktora Wydziału Biotechnologicznego w Lublanie w zakresie nauk biologicznych i biotechnologicznych. Kontynuowała studia w Wiedniu w ramach stypendialnego programu CEEPUS, gdzie współpracowała nad projektem zajmującym się bakteriami kwasu mlekowego na Uniwersytecie BOKU. Na Uniwersytecie Medycyny Weterynarii pracowała w dziedzinie biologii molekularnej patogennych bakterii. W swojej pracy doktorskiej, którą pisała również w zagranicznych instytucjach edukacyjnych (Nowy Jork, Florencja), skupiła się na badaniu polimorfizmie, spisując system rozpoznawania komunikacji u bakterii Bacillus subtilis.

 

 

Dr med. Franko Krbavčič Bandelj, Szpital Ogólny Izola – Wydział Anestezjologii 

 

Urodził się w Koper (Słowenia) w 1971 roku. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Lublanie. Specjalizował się w anestezjologii i pracuje jako anestezjolog w Szpitalu Ogólnym Izola. Aktywnie współpracuje w przekazywaniu wiedzy na temat metod udzielania pierwszej pomocy i terapii anestezjologicznych.

 

Our website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
×